Formowanie koron i cięcie drzew

W sadzie intensywnym, powinno skłaniać się drzewka do jak najwcześniejszego owocowania. Jeśli drzewko obficie zaowocuje w 2-3 lata po posadzeniu, to owocowanie hamuje dalsze rozrastanie się koron. Natomiast, jeśli drzewo w porę nie zaowocuje, to jego intensywny wzrost powoduje wypełnienie przestrzeni między drzewami i nadmierne zagęszczenie koron. Najlepszym sposobem wczesnego owocowania, jest przyginanie pędów. Należy unikać cięcia młodych drzew i ograniczyć je do niezbędnego minimum. Głównym zadaniem cięcia w sadzie owocującym, jest regulowanie plonowania i jakości owoców. Gdy drzewa są starsze, to należy wycinać całe gałęzie, a skracanie wykonywać tylko tam, gdzie jest to konieczne. Cięcie "rozluźnia" korony, ułatwia przenikanie światła słonecznego do wszystkich gałęzi, a także stwarza warunki do skutecznego opryskiwania. Najkorzystniejszą formą korony do sadów karłowych jest wysmukła korona wrzecionowa. Korona ta ma u dołu tylko jeden okółek gałęzi o rozpiętości 1 do 2 m, natomiast wyżej na przewodniku, znajdują się tylko pędy owoconośne.

Przy formowaniu drzew karłowych, konieczne są stałe podpory. W sadzie użyto stałych podpór, składających się ze słupków betonowych i rozciągniętych drutów mocowanych do tych słupków. Przy każdym drzewku jest umieszczona tyczka bambusowa, która jest przywiązana do drutu biegnącego górą. Do tej tyczki jest przywiązane drzewko, dzięki czemu nie przechyla się ono pod ciężarem owoców. Jest to najbardziej ekonomiczny sposób prowadzenia drzew karłowych.

POWRÓT DO GŁÓWNEJ