Niektóre odmiany uprawiane w sadzie w większych ilościach